Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία στον Δήμο Περάματος το έργο με τίτλο «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ για την πόλη μου» το οποίο «έτρεξε» το Διαπολιτισμικό Ινστιτούτο Αλληλεγγύης. Σε μια δύσκολη για όλους εποχή 25 νέα παιδιά πρόσφεραν για ένα πεντάμηνο τον ενθουσιασμό και τις υπηρεσίες τους στη πόλη τους μέσω του προγράμματος για την ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Από τις 15 Οκτωβρίου 2012 μέχρι τις 15 Μαρτίου 2013 καθαρίστηκαν πλατείες και κοινόχρηστοι χώροι, πραγματοποιήθηκε έρευνα κοινής γνώμης για το επίπεδο καθαριότητας στην πόλη προκειμένου να αξιοποιηθεί από τη δημοτική αρχή κι εκπονήθηκε δράση ευαισθητοποίησςη των δημοτών σε θέματα ανακύκλωσης.


Όμως παρά το εξαιρετικό κλίμα, τον ενθουσιασμό και τα θετικά αποτελέσματα η αγωνία των εργαζομένων για την «επόμενη μέρα» είναι γεγονός. Μπορεί αυτοί οι 5 μήνες εργασίας να προσέφεραν μια ανάσα στον οικογενειακό προϋπολογισμό αλλά οπωσδήποτε δεν έλυσαν τα οικονομικά τους προβλήματα! Το Ινστιτούτο σε μια προσπάθεια να σταθεί αρωγός - και μετά τη λήξη της σύμβασης - ενημερώνει τους ωφελούμενους ότι μετά την έκδοση κάρτα ανεργίας μπορούν να ζητήσουν από τον ΟΑΕΔ ειδικό τρίμηνο βοήθημα.


Συγκεκριμένα:
Ειδικό βοήθημα δικαιούνται οι ασφαλισμένοι, εφόσον δεν συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης, παραμένουν άνεργοι επί τρεις μήνες και έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση ανεργίας εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες εργασίας στο έτος που προηγείται της έναρξης του τριμήνου.

Ο ασφαλισμένος μπορεί να λάβει το ειδικό βοήθημα μέχρι και τρεις φορές μέσα στο αυτό ημερολογιακό έτος. Στην περίπτωση που συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος περισσότερες από μια φορά στο αυτό ημερολογιακό έτος, δεν απαιτείται η προϋπόθεση των εξήντα ημερομισθίων που απαιτείται μόνο για την πρώτη καταβολή του βοηθήματος. Επίσης ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει τεθεί, σε όλο το καθοριζόμενο σ' αυτές χρονικό διάστημα, στη διάθεση της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του ΟΑΕΔ.


Για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος απαιτείται επιπλέον το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του ασφαλισμένου να μην υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό, (για το έτος 2012 το ποσό αυτό ανέρχεται στα 9.684,52 €) όπως αυτό αποδεικνύεται από έγγραφο της οικείας οικονομικής εφορίας. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 293,47 € κάθε ημερολογιακό έτος.


ΥΨΟΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ
Το ύψος του βοηθήματος είναι ίσο προς 15 βασικά επιδόματα ανεργίας.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΤΕ
•Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Εφορίας ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης .
•Δελτίο ανεργίας σε ισχύ.
•ΙΒΑΝ λογ/σμού ΕΤΕ στον οποίο ο ενδιαφερόμενος πρέπει να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος.


ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
• παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1836/89.
• Υ.Α. 30659/31-3-1989
• Υ.Α. 33196/23-2-1995


Διαβάστε περισσότερα: http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=655&Itemid=767&lang=el 

 

 

 

 

Inspiring Acts of Everyday Kindness