Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική 2014 - 2020"
Ενίσχυση της επιχείρησης "Διαπολιτισμικό Ινστιτούτο" που επλήγη από τον covid19 στην Αττική. Ανταγωνιστικότητα μικρομεσαίων επιχειρήσεων - με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης


ESPA LINK