Με στόχο την ουσιαστικότερη και σφαιρικότερη συμπαράσταση σε όσους αισθάνονται την ανάγκη στήριξης, το Ινστιτούτο Aλληλεγγύης ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ οργανώνει ομάδες προσωπικής ψυχολογικής στήριξης σ έναν εξαιρετικά φιλόξενο χώρο στο κέντρο της Αθήνας, στη πλατεία Συντάγματος. Το περιεχόμενο των ομάδων δεν είναι αυστηρά προσδιορισμένο, αλλά διαμορφώνεται με βάση τις ανάγκες που διαπιστώνονται στην πορεία της λειτουργίας τους, ενώ οι ενδιαφερόμενοι έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν και προσωπικές συνεδρίες με ειδικό ψυχικής υγείας ή ψυχολόγο.

Read more ...