Προκειμένου οι χώροι του Ινστιτούτου να γίνουν ακόμη πιο φιλικοί κι ασφαλείς για τους εργαζόμενους και τους εθελοντές, η πρόεδρος του ΔΣ Ξένια Κουτσογιάννη, παρακολούθησε διήμερο ενημερωτικό σεμινάριο, στον φιλόξενο χώρο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, στις 6 και 7 Νοεμβρίου 2014.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου ειδικευμένοι υπάλληλοι του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ανέπτυξαν την «Ευρωπαϊκή Κοινοτική Στρατηγική για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία 2007 - 2012» και παρουσίασαν το νέο διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου "OiRA".


Το "OiRA" αποτελεί τη πρώτη πρωτοβουλία σε επίπεδο ΕΕ που ενθαρρύνει κι υποστηρίζει μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις να αξιολογούν του κινδύνους στους χώρους εργασίας, αφού σωστή αξιολόγηση είναι το κλειδί για υγιείς κι ασφαλείς χώρους εργασίας. Ωστόσο η διαδικασία μπορεί να είναι αρκετά δύσκολη, ιδιαίτερα για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις αφού, κατά τεκμήριο, δεν διαθέτουν τους πόρους ή την τεχνογνωσία για να το κάνουν αποτελεσματικά. Το νέο αυτό εργαλείο αναπτύχθηκε και συντηρείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) και βασίζεται στο επιτυχημένο Ολλανδικό μέσο Αξιολόγησης Κινδύνων (RI & E) που χρησιμοποιείται σε περισσότερες από 172 τομεακές παραλλαγές.

alt