Στα πλαίσια του προγράμματος ΤΟΠΣA, την Δευτέρα 12 Μαΐου 2014, έλαβε χώρα το 4ο Workshop, για την Κοινωνική Οικονομία και την επιχειρηματικότητα, διάρκειας 3 ωρών, στον φιλόξενο χώρο του εταίρου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Προοπτική», ΚΕΚ ΣΒΙΕ. το οποίο εδρέυει στην οδό Πειραιώς 57 στην Αθήνα. Οι συμμετέχοντες στο Workshop άνηκαν στο τμήμα των " Κοινωνικών Φροντιστών", που εκπαιδεύεται από το ΚΕΚ ΣΒΙΕ.

 

Τους ωφελούμενους καλωσόρισε η οικονομολόγος και πρόεδρος του Δ.Ι.Α. – Ενδιαφέρομαι κυρία Ξένια Κουτσογιάννη και οι συνεργάτες της.

Η κυρία Ξ. Κουτσογιάννη παρουσίασε κι ανέλυσε τα βασικά σημεία του νόμου 4019 και βοήθησε τους ωφελούμενους να εμβαθύνουν σ' αυτόν, ενώ τη συνέχεια πραγματοποιήθηκε συζήτηση κι απαντήθηκαν ερωτήσεις κι απορίες των ωφελουμένων. Οι ωφελούμενοι εξέφρασαν τον βαθύ προβληματισμό τους για την ανεργία, την  οποία ο καθένας τους βιώνει σε διαφορετική φάση και ηλικία της ζωής τους και η Κυρία Ξ. Κουτσογιάννη τους ενθάρρυνε να πάρουν τα ηνία του μέλλοντος τους στα χέρια τους, ώστε να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες για όλους συγκυρίες της εποχής μας, χρησιμοποιώντας τις ευκαιρίες και τα εργαλεία που προσφέρει η Κοινωνική οικονομία κι επιχειρηματικότητα καθώς και τα πλεονεκτήματα που προσφέρει στους συμμετέχοντες το πλήρες πακέτο στήριξης της Αναπτυξιακής σύμπραξης ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ που δραστηριοποιείται στα πλαίσια του ΤΟΠΣΑ.

Στο δεύτερο μέρος του εργαστηρίου ζητήθηκε από τους ωφελούμενους εκείνους που έχουν ήδη εμπεδώσει τις πληροφορίες και τις γνώσεις που έχουν αποκομίσει από τα προηγούμενα workshops, να καταθέσουν προς συζήτηση τυχόν αρχικές επαγγελματικές ιδέες στον χώρο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας ή άλλα επαγγελματικά σχέδια, ώστε να εξεταστεί και να συζητηθεί με τη βοήθεια ολόκληρης της ομάδας, η ρεαλιστικότατα, η βιωσιμότητα και τα πιθανά καινοτομικά χαρακτηριστικά των προτάσεων σε συνάρτηση με τις αρχές της κοινωνικής οικονομίας κι επιχειρηματικότητας.

Η κυρία Ξένια Κουτσογιάννη έκλεισε το Workshop, παροτρύνοντας τους ωφελούμενους να δουλέψουν επάνω στην αποσαφήνιση των σκοπών, των στόχων και των μέσων, ώστε να καταστεί ευκολότερη η εκπόνηση από την εταιρεία συμβούλων IDEC, εμπεριστατωμένων Buissines Plans και να ακολουθήσει στη σύνταξη καταστατικών λειτουργίας των υπό ίδρυση συνεταιρισμών.