Στα πλαίσια του προγράμματος ΤΟΠΣA, την Δευτέρα 12 Μαΐου 2014, έλαβε χώρα το 2ο Workshop, για την Κοινωνική Οικονομία και την επιχειρηματικότητα, διάρκειας 3 ωρών, στον φιλόξενο χώρο του εταίρου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Προοπτική», ΚΕΚ ΣΒΙΕ.

Τους ωφελούμενους καλωσόρισε η οικονομολόγος και πρόεδρος του Δ.Ι.Α. – Ενδιαφέρομαι κυρία Ξένια Κουτσογιάννη και οι συνεργάτες της ενώ στην διαδικασία παρευρίσκονταν εκπρόσωπος της εταιρείας επαγγελματικών συμβούλων IDEC.

Η κυρία Ξένια Κουτσογιάννη παρουσίασε κι ανέλυσε τα βασικά σημεία του νόμου 4019 και βοήθησε τους ωφελούμενους να εμβαθύνουν σ' αυτόν, ενώ τη συνέχεια πραγματοποιήθηκε συζήτηση κι απαντήθηκαν ερωτήσεις κι απορίες των ωφελουμένων. Στο δεύτερο μέρος του εργαστηρίου ζητήθηκε από τους ωφελούμενους να καταθέσουν τις ιδέες και τα επαγγελματικά τους σχέδια, ώστε να εξεταστούν και να συζητηθούν από ολόκληρη την ομάδα, η ρεαλιστικότατα, η βιωσιμότητα και τα πιθανά καινοτομικά χαρακτηριστικά των προτάσεων σε συνάρτηση με τις αρχές της κοινωνικής οικονομίας κι επιχειρηματικότητας.

Η κυρία Ξένια Κουτσογιάννη έκλεισε το Workshop, παροτρύνοντας τους ωφελούμενους να δουλέψουν επάνω στην αποσαφήνιση των σκοπών, των στόχων και των μέσων, ώστε να καταστεί ευκολότερη η σύνταξη των καταστατικών λειτουργίας των υπό ίδρυση συνεταιρισμών και στη συνέχεις να εκπονηθούν από την εταιρεία συμβούλων IDEC, το δυνατόν πληρέστερα κι ακριβέστερα Buissines Plans.

IMGP3113 smallw2b